การจัดแสง

การจัดแสง

การจัดแสง

การจัดแสง

   ในเรื่องของการจัดแสงมีความสำคัญกับ การ ถ่ายภาพ มาก แม้ว่าจะใช้แสงธรรมชาติเช่นแสงจากดวงอาทิตย์ แต่ในบางครั้งอาจต้องมีการจัดแสงเพิ่มเติมเพื่อให้ภาพนั้นดูดีที่สุด การจัดแสงยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์และกำหนดบรรยากาศของภาพได้ ทั้งยังช่วยเสริมจุดเด่น และลบจุดด้อยในภาพถ่ายได้ สำหรับหลักการจัดแสงเบื้องต้นจะประกอบด้วยแสงหลัก 4 อย่างที่สำคัญ คือ

ไฟหลัก (Key Light)เป็นไฟที่ให้ความสว่างกับตัวแบบ โดยจะวางอยู่ด้านข้างกล้อง ซึ่งจะส่องไปยังตัวแบบที่ต้องการ

ไฟลบเงา (Fill Light)เป็นไฟที่ส่องไปยังวัตถุเช่นเดียวกับไฟหลัก ใช้เพื่อลบเงาที่อาจเกิดจากไฟหลักและทำให้เห็นรายละเอียดด้านข้างของวัตถุ โดยแสงจากไฟลบเงาจะสว่างน้อยกว่าไฟหลัก หรือเป็นแสงที่นุ่มนวลกว่านั้นเอง

ไฟแยก (Separation Light or Back Light)ถ้าหากมีเพียงไฟหลัก ก็จะทำให้เกิดเงาหลังตัวแบบ และจะทำให้ตัวแบบดูไม่มีมิติอีกด้วยดังนั้น จึงต้องใช้ไฟแยกซึ่งส่องมาจากด้านหลังของแบบ เพื่อแยกตัวแบบและฉากออกจากกัน

ไฟฉาก (Background Light)เป็นไฟที่ส่องไปยังฉาก เพื่อทำให้ฉากสว่าง และได้เห็นบรรยากาศของฉาก

คุณภาพของแสง ในสภาพแสงที่มีหลายลักษณะ บางครั้งอาจมีความแตกต่างกันของแสงมาก เมื่อเราถ่ายภาพออกมา ภาพที่ได้ก็จะมีค่าคอนทราสต์สูง เช่น แสงช่วงกลางวันที่แดดจัดๆ โดยแสงพวกนี้จะมีความแข็ง ทำให้ส่วนที่ได้รับแสงและส่วนที่เกิดเงาต่างกันอย่างชัดเจนในภาพถ่าย ซึ่งจะเหมาะกับภาพที่ต้องการเน้นให้เห็นรูปทรงของวัตถุ     และในลักษณะทางตรงกันข้ามแสงที่ทำให้เกิดเงาไม่เด่นชัดนัก เรียกว่า แสงนุ่ม เช่นวันที่มีก้อนเมฆมากปกคลุมท้องฟ้า ทำให้ดวงอาทิตย์ส่องโดยตรงไม่ได้ แสงลักษณะนี้จะทำให้ภาพมีค่าคอนทราสต์ที่ต่ำ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพที่เน้นรายละเอียดของวัตถุ   สำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้งนั้น หลายคนจะกำหนดให้ตัวแบบหันหน้าเข้าหาแสงโดยตรง ซึ่งจะทำให้เกิดเงามืดอย่างชัดเจนบริเวณใบหน้าของแบบ ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกทำเลโดยให้ตัวแบบอยู่ในร่ม ภาพถ่ายที่ได่จะมีความสม่ำเสมอของแสงมากกว่า ทั้งยังไม่เกิดเงามืดบริเวณใบหน้า มิเช่นนั้นก็อาจจะเลือกถ่ายภาพในเวลาที่แดดไม่จัดนัก เช่น ช่วงเช้าหรือช่วงเย็น